Publiczny żłobek w Miliczu

17 maj

Wyniki rekrutacji

Szanowni Państwo, poniżej listy rankingowe osób przyjętych do naszego żłobka. Zgodnie z zapisami Regulaminu rekrutacji, osoby na liście wskazano przy pomocy numerów identyfikacyjnych, które nadano w momencie składania Formularza rekrutacyjnego. W zależności od dostępności miejsc w poszczególnych grupach wiekowych, zostały …