Publiczny żłobek w Miliczu

27 sierpień

Nabór na stanowisko Pielęgniarka w gminnym Żłobku w Miliczu

Burmistrz Gminy Milicz ogłasza nabór na stanowisko Pielęgniarka w gminnym Żłobku w Miliczu Stanowisko dofinansowane w ramach projektu pn.„Publiczny żłobek w Miliczu”  nr RPDS.08.04.01-02-0083/18  dofinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Termin składania podań:06.09.2019 r Szczegóły pod …

27 sierpień

Nabór na stanowisko pomoc techniczna w Gminnym Żłobku w Miliczu

Burmistrz Gminy Milicz ogłasza nabór na stanowisko Pomoc techniczna w gminnym Żłobku w Miliczu Stanowisko dofinansowane w ramach projektu pn.„Publiczny żłobek w Miliczu”  nr RPDS.08.04.01-02-0083/18  dofinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Termin składania podań:06.09.2019 r Szczegóły …

18 sierpień

Uzupełniający nabór na opiekuna w żłobku

Burmistrz Gminy Milicz ogłasza uzupełniający nabór na stanowisko Opiekun w gminnym Żłobku w Miliczu Stanowisko dofinansowane w ramach projektu pn.„Publiczny żłobek w Miliczu”  nr RPDS.08.04.01-02-0083/18  dofinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Termin składania podań:30.08.2019 r Uwaga!!! …

31 lipiec

Wyniki rekrutacji

Poniżej zamieszczamy listę osób zakwalifikowanych do projektu oraz listę osób zakwalifikowanych jako rezerwowe. Zgodnie z zapisami Regulaminu rekrutacji oraz wniosku o dofinansowanie utworzono dwie odrębne listy z podziałem ze względu na status na rynku pracy: osoby aktywne zawodowo oraz osoby …

27 lipiec

Nabór na stanowisko opiekuna w Publicznym żłobku w Miliczu w ramach projektu EFS

Burmistrz Gminy Milicz ogłasza nabór na stanowisko Opiekun w gminnym Żłobku w Miliczu Stanowisko dofinansowane w ramach projektu pn.„Publiczny żłobek w Miliczu”  nr RPDS.08.04.01-02-0083/18  dofinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Termin składania podań: 07.08.2019 r Dokumenty …

27 lipiec

Nabór na stanowisko pomoc kuchenna w Publicznym żłobku w Miliczu w ramach projektu EFS

Burmistrz Gminy Milicz ogłasza nabór na stanowisko pomoc kuchenna w gminnym Żłobku w Miliczu Stanowisko dofinansowane w ramach projektu pn.„Publiczny żłobek w Miliczu”  nr RPDS.08.04.01-02-0083/18  dofinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Termin składania podań: 07.08.2019 r …

16 lipiec

Ogłoszono przetarg na wyposażenie obiektu

15 lipca 2019 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na Dostawę i montaż wyposażenia meblowego (część I), dostawę i montaż wyposażenia edukacyjnego i pozostałego (część II), dostawę i montaż sprzętu komputerowego (część III), dostawę wyposażenia kuchennego i AGD (część IV) oraz dostawę …